Sabtu, 02 April 2011

ceuk bas indung keur urang ..... nu nyaah kabasa indung sorangan

Anak king Poe ieu ema keur mialng kala Di ajaka nyurupan kecap jeung papada ema di jero dunya 
Milang kala keur ema mantak honcewang  sapoe ngejageun lungse 
Tapi naha anggeur ngungen katorekan  malik geunjleng di renyomkeun 
majar ema tereh paeh 
majar ema pangkiruk ku simlebu
majar ema seseut enteup dina gawe 
Anaking ema teh remen ngahuleng geus rusras ka mangsa lawas basa ema di pake ku unggal letah 
Ari ret kanu ayeuna nikelan kerung sorangan 
ema teh aya dimana ???.....
Sihoreng geuning ema teh di sebut geuring katukangna geus ceda mang alam - alam 
Kunu ieu di tambahan, kunu itu di parnaan 
kunu itu salah ieu, kunu ieu salah itu 
da geuning ema teh langka di dangdangnan di surudkeun dianggap urang sisi 
kukolot sasat di kecapkeun 
ku budak di aneh - aneh 
ema teh asa di kurung
ku ema ku bangsa lian nu gerelis nu laleuis, nu nyakola nu intelek nu micuk jaman anaking 
naha enya ema teh ngalandu sekar.....
boa ukur sangkaan anaking ...
lamun haben di papantes ema ge mo burung keos ema bisa nyaba kajauh na mapay kota jeung langit na 
ngalanglang ka dayeuh deungeun 
iraha atuh anaking ema di ajak ngejat ti lembur buhun bari ulah di leuleuwang majar ema rek dismapakeun pasaran 
anaking naha hidep nek cicingeun mun ema nek pasti di tandasan ku bangsa lian .........


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PADARINGAN

RERENCANGAN

Simkuring

Foto saya
Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
Sampurasun Salam pangwanoh kasadayana ... teupangkeun simkuring sibudak angon ti sumedang sanes agul ku payung butut sanes oces ku karung soek ngan ukur nyimpenan arsip kolot urang bahela teungarasa asa pangpinterna teu ngarasa asa pangnyundana... tpi ngaraos nyaah kana kasundaan nana bilih aya catur nu teu matut hapunteun da simkuring mah nuju di ajar Cag Pun Budak Angon Rampes