Rabu, 14 November 2012

SUNDA MEKAR #CACANDRAN

Cacandran para luluhur,...ciri bumi dayeuh pancatengah
ciri dayeuh pancatengah,...lemah duwurna,
lebak lengkobna,....tanah padataranana

Nagara wibawa mukti,....perlambangna congkrang kujang papasangan
Yasana para Dewata,....teu sulaya dinyatana

Pasundan tanahna subur,....gemah ripah ma'mur loh jinawi
gemah ripah loh jinawi,....gunung gunungna,
cur cor caina,....makplak pasawahanana


subur sugih pangebonna,...karaharjan mencar mawur kajauhna

nagri nanjung panjang punjung,....murah sandang murah pangan

Sunda surup kana tangtung,....sunda sieup ninggang kana wanda
sieup ninggang kana wanda,...adeg adegna,
budi basana ,...teu nandakeun wawanenna

someah narima semah,...matak betah anu ngadon bubuara
taraebreh pangartina,......teu nembongkeun kabisana 


Cacandran #mamah Dasimah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PADARINGAN

RERENCANGAN

Simkuring

Foto saya
Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
Sampurasun Salam pangwanoh kasadayana ... teupangkeun simkuring sibudak angon ti sumedang sanes agul ku payung butut sanes oces ku karung soek ngan ukur nyimpenan arsip kolot urang bahela teungarasa asa pangpinterna teu ngarasa asa pangnyundana... tpi ngaraos nyaah kana kasundaan nana bilih aya catur nu teu matut hapunteun da simkuring mah nuju di ajar Cag Pun Budak Angon Rampes