Jumat, 24 Agustus 2012

Longkewang Ati......

Hareudang bayeungyang, longkewang rasa, pinuh kakeueung mangsa diri nyukcruk jalur mapay laratan. Na saha ari diri? ... Gunung luhur dijugjug, lamping gawir disorang, teu jerih ku pati teu gimir ku kanyeri da rasa mokaha (pohara) teu katahan hayang "ngabalur" hate nu keur tunggara kadungsang-dungsang milari narpati sajati geusan ngabahudenda na ieu rasa...

Emh, Gusti. Diangken kudisim abdi yen kadar diri teh teu daya teu upaya, estuning teu walakaya kalayan rakhmat, kudrat sareng irodat Salira mah, geuning eta poek mongkleng angger "mongkleng" hideung ngagebleg basa Salira "can widi" masihan obor , nuhurung beureum angger ngalingkung mawa panasna hawa dunya mangsa salira can widi "ngipaskeun" lalangse hate, ... tuh pikir jeung niat masih keneh "pasalia" patunggang tonggong "ngabarung" hejo konengna ieu pulas alam dunya nu mawa eungap jeung beurat kana ieu lengkah pikeun "ngadeuheus" kasalira.......

Ampun, Gusti.
Rumaos ieu diri teu acan sayakti gilig ngaping raga jasmani nepi ka rasa rohani pikeun teteg panceg ngadeuheus kasalira, ampun Gusti...rumaos seueur keneh liwarna....

Alhamdulillah, ngahaturkeun puji syukur ka Salira....
Najan lapat-lapat, najan hawar-hawar, najan rentang-rentang ....panggero teh aya walonan, panggupay teh aya nu mairan, paningal teh aya nu nyaangan.....

Mugi Gusti, netepkeun ieu lengkah geusan deuheus kasalira. amin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PADARINGAN

RERENCANGAN

Simkuring

Foto saya
Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
Sampurasun Salam pangwanoh kasadayana ... teupangkeun simkuring sibudak angon ti sumedang sanes agul ku payung butut sanes oces ku karung soek ngan ukur nyimpenan arsip kolot urang bahela teungarasa asa pangpinterna teu ngarasa asa pangnyundana... tpi ngaraos nyaah kana kasundaan nana bilih aya catur nu teu matut hapunteun da simkuring mah nuju di ajar Cag Pun Budak Angon Rampes