Sabtu, 26 Februari 2011

BEDGE PEMKAB SUMEDANG

SIMBUL atawa lambang Sumedang teh dijieun ku tim peneliti,ti Dewan Pemerintah Daerah(DPD) nyaeta Suparno,Moh Sulaeman,Sustinea,R.S.Sulaeman,jeung R.Gumilar Prawiranegara(Nu Nulis).Tim peneliti dijejeran ku R.Mahar Martanegara(Almarhum)hiji ahli simbul,anjeunna netepkeun yen simbul Sumedang teh "LINGGA" insun-medal,
Lambang Sumedang teh ngandung palasifah jatidiri manusa,
Panghandapna,

nomer 1 ngalambangkeun sumber tanaga magnetik anu dipiboga ku sakur manusa,

nomer 2 tangga nu lobana lima,ngagambarkeun pancaindra,

nomer 3 tihang dalapan siki,kenca-katuhu,ngagambarkeun dimensi alam,

nomer 4 pasagi 4 ngagambarkeun papat kalima pancer,

nomer 5 buleudan ngagambarkeun sajatining,nyaeta manusa nu geus ngahontal marifat,nu geus nyaho ka sajatina.

jalma nu milampah palasifah lambang ieu bakal miboga watek satria tandang tanding;ludeung teuneung taya katineung,pertentang taya karingrang;teu gedag kaanginan,moal murag buuk salembar;wisesa lir tiwikrama,bleg nambleg nandingan gunung;janggelek sajatining jisim,nu nyumput jeroning jirim;weruh sadurung winarah,waspada permana tinggal,sampurna pancaindra,huri warasing isun,asal sia asal aing,ucap nyata kalimusada;raga nyawa teu miboga,anging keresaning nu Kawasa,hirup kaula sawawa,nya aing sajatining manusa.

Tulisan dina segi 4;
"KITA SEKALIAN BERSAMA-SAMA UMATNJA TUHAN LAGI SEASAL DAN SETURUNAN KALAU DIPIMPIN OLEH JANG PALING SEMPURNA JANG BERHATI SUTJI DAN BIDJAKSANA AMAN TENTERAM KEADAAN NEGARA",
dina kaayaan nagara urang kawas ayeuna kudu diTAFAKURan...

"urang sadaya sami tunggal
kawulanging Allah.saasal
satedak keneh.upami dikapalaan
ku nu sampurna,wening galih
sareng linuhung,ayem tengtrem
sadayana"...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PADARINGAN

RERENCANGAN

Simkuring

Foto saya
Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
Sampurasun Salam pangwanoh kasadayana ... teupangkeun simkuring sibudak angon ti sumedang sanes agul ku payung butut sanes oces ku karung soek ngan ukur nyimpenan arsip kolot urang bahela teungarasa asa pangpinterna teu ngarasa asa pangnyundana... tpi ngaraos nyaah kana kasundaan nana bilih aya catur nu teu matut hapunteun da simkuring mah nuju di ajar Cag Pun Budak Angon Rampes