Rabu, 16 Februari 2011

RAJAH SUNDA PAMUKA NUSANTARA

Pun Sapun
pun amit pun
pun tabe pun, amit sun Sampura Sun.........'
Neda Agung nya paralun, neda jembar panghak sami.
ka sanghyang Ruh muhun, ka luluhung agung pamunjung.
Nu di luhur nu manyungan Bapa kaula agung, nu linggih di 7 lapis langit legana....
Ka Indung kaula agung, nu linggih di 7 lapis bumi sapta pertala legana.
Ka Bapa kaula peuting nu moekna salebah dieu.
Ka Indung kaula beurang nu nyaangan salebah dieu.
Ka Indung kaula agung nu ngandung, nyi lambut kasih tunggulna karahayuan.
Ka Bapa kaula agung ingkang kamajaya, nu ngajadi catang na darajat.
Ka saderek papat kalimah pancer, nu marengan tatapak nunggal sajati.
Sang wadi wetan batara wiwitan.
Sang mani kulon batara wekasan.
Sang maningkem kaler batara Aji suci.
Sang pituah kidul hing medal kang batara wisnu.
Muga pangbukakeun ka rahayuan ka salametan Nagara.
Pun ka
Nununggal di bibit leuwi ya ingsun tangkaling hurip. Nu medal di alam hirup, muga ngadeg titis tulis, wawaris ti alam suci,
nu kawasa, nu di kawasa, nu nga wasa diwasana muga ngadeg sasaka'na.
Aki sakti nini sakti buyut lembur mangun sari ya ingsun manung sajati, eusina manusa pasti.
Saha du saha dat tunggal
Kudrat pasti jati suci.
Saha du saha dat badan, tunggal sari powah aci, sampurna nyahaya raga.
Jirim raga nu salira gumulung tunggal wujud suci hing sampurna.
Pun ka nu ngusik sajero ning cicing, ka nu ngobah sajeroning rasa, rahyang murba hing wisesa, nu miboga pangawasa, ya ingsun banda nu wasa.
Pun ka nu nguliwed di tatapakan.
Ka nu ngilo dina ti koro.
Kanu ngancik dina diri.
Kanu masket dina hate. Nu mareng maring sumanding.....

Ahuuuung......

Ahuuuung......

Ahuuuung......


"Muga seja ning pang dunga ka tampa.
Mugi saji ning pangaji katampi.
Dihin pasti ka hyang widi.
Mugia sadaya
mulus rahayu berkah salamet.
Waluya bangsa na,
walagri Nagarana.
 
Nusantara Baheula, Ragana cageur, ayeuna menta cageur.
Nusantara Baheula, Garana bageur, ayeuna menta bageur.
Nusantara Baheula, nagara bener ayeuna menta bener.


Geura bukti, jangji Gusti, tanjeuran Nagara Pageuh.........


Jalan gede sasapuan,
Caang padang narawangan.
Ngadeg nagara tunjung sampurna.
Teuneung ludeung reugreug pageuh.........
Konci gedong kabagjaan......


"SUNDA PAMUKA NUSANTARA".

Cag....... Rampes.......Sampura suhun..............Kai Sunda Kawangi........
Rahayu.....Rahayu.......Rahayu.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PADARINGAN

RERENCANGAN

Simkuring

Foto saya
Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
Sampurasun Salam pangwanoh kasadayana ... teupangkeun simkuring sibudak angon ti sumedang sanes agul ku payung butut sanes oces ku karung soek ngan ukur nyimpenan arsip kolot urang bahela teungarasa asa pangpinterna teu ngarasa asa pangnyundana... tpi ngaraos nyaah kana kasundaan nana bilih aya catur nu teu matut hapunteun da simkuring mah nuju di ajar Cag Pun Budak Angon Rampes