Rabu, 16 Februari 2011

Sasakala Sangkuriang

Sasakala Sangkuriang nyaritakeun kahirupan manusa nugumelarna ka dunya mangrupakeun papasten ti Nu MahaKawasa ngaliwatan cukang lantaran indung jeung bapa.Ingsun ngumbara di dunya ngagunakeun raga nu asal tinasaripati dunya, nyaeta acining bumi, acining cai,acining angin/hawa jeung acining seuneu ngaliwatankadaharan jeung inuman nu dikonsumsi, napas jeungpanas nu diserep. Kulantaran raga asal tina saripatidunya, nya tangtu timbul napsu-napsu dina diri manusanu asal ti dunya, sedengkeun gumelarna ingsun ka dunyaoge ngaliwatan raga nu ngabogaan napsu, sabab mun teuaya napsu tangtu moal aya kahirupan di dunya,kulantaran eta teu meunang maehan napsu, tapi kududikadalikeun sangkan teu kabetot ku kadunyaan. Elmu Sunda teu ngajarkeun manusa pikeun tatapa ninggalkeunurusan dunya, sabab eta hartina sarua jeung nungaleungitkeun hakekat kamanusaanana.
Keur kahirupan di dunya ingsun kudu motekar nempa dirisangkan luhung ku elmu jembar ku pangabisa, tapi kuduinget Ingsun lain urang dunya sabab asal ti Nu MahaSuci nu tangtu ngabogaan kawajiban pikeun ngapingjeung ngajaga diri sangkan sagala tekad, ucap jeunglangkah teu ingkar tina papagon kamanusaan jeungkasucian (kawin/manunggaling kuring jeung kurung).Dina raraga ngawulaan kabutuhan raga/kurung,ingsun(kuring) ngagunakeun tujuh Pangawasa Gusti nungancik dina dirina, nyaeta pangawasa, pengersa,hirup, pangrungu, pangandika, awas jeung pangangseu(guriang tujuh).
Kade masing taliti, yen dina diri manusa teh aya tilukakuatan nu bisa marentah diri, nyaeta akal-pikiran,rasa-napsu jeung jati ingsun sorangan. Dina perkaraieu, ingsun nu kudu jadi nahoda ngadalikeunakal-pikiran jeung rasa-napsu pikeun kaperluan ingsunngalakonan kahirupan di dunya, sabab lamunakal-pikiran jeung rasa-napsu geus miheulaan ingsunbakal timbul kasombongan adigung-adiguna nungabatalkeun manunggalna kuring jeung kurung pikeunngahontal kahirupan di dunya nu didumasaran kamanusaanjeung kasucian. Mun nyana kitu lir ibarat parahunangkub anu balukarna bakal kaduhung jeung ngarasahirup euweuh hartina, tungtungna hate ngarangrangannalangsa saendengna. Kulantaran kitu, mangkahade upamacan bisa kawin, ingsun ulah eureun ngudag-ngudagkurung sangkan bisa manunggal.
Kitu intisari harti nu kasungsi tina legendaSangkuriang, ku kituna mugia bae pedaran ieu tiasanambahkareueus parawargi urang Sunda, yen bukti geuningkalinuhungan luluhur urang Sunda teh. Nu leuwihpenting deui sanggeus harti, hayu atuh urang nyungsika diri sorangan, naha tekad, ucap jeung lampah uranggeus tepi kana ”kawinna Sangkuriang ka Dayang Sumbi”?.Sumangga atuh.

Hatur nuhun, rampes.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PADARINGAN

RERENCANGAN

Simkuring

Foto saya
Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
Sampurasun Salam pangwanoh kasadayana ... teupangkeun simkuring sibudak angon ti sumedang sanes agul ku payung butut sanes oces ku karung soek ngan ukur nyimpenan arsip kolot urang bahela teungarasa asa pangpinterna teu ngarasa asa pangnyundana... tpi ngaraos nyaah kana kasundaan nana bilih aya catur nu teu matut hapunteun da simkuring mah nuju di ajar Cag Pun Budak Angon Rampes